Účtovný výkaz

Kaštieľ Polianky, s. r. o. (IČO: 46196021) vykonala dňa 07.09.2013 riadnu účtovnú uzávierku typu Výkaz ziskov a strát Úč POD 2-01 pre obdobie od 2011-06 do 2012-01.

POD201_2023279731_IR_2011_2036228042012.TIF