Účtovný výkaz

Kaštieľ Polianky, s. r. o. (IČO: 46196021) vykonala dňa 19.10.2013 riadnu účtovnú uzávierku typu Výkaz ziskov a strát Úč POD 2-01 pre obdobie od 2012-01 do 2013-01.

POD201_2023279731_IR_20120101_20120331_2041455202012.TIF